Stichting Mayumbu

De stichting MAYUMBU heet U welkom

Wie zijn wij

Beleidsplan van de Stichting Mayumbu

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Mayumbu.

In dit beleidsplan wordt de koers van de stichting voor de komende jaren nader uiteengezet. Na het lezen van dit beleidsplan, hopen wij dat u, een goed beeld zal krijgen over onze missie en dat u de plannen van de stichting garn gaat ondersteunen.

 

De Stichting MAYUMBU is opgericht vanuit de dringende behoefte om hulp te willen bieden aan jongeren in de Democratische Republiek Kongo aan een kant en aan de andere kant, het vergemakkelijken van de integratie aan Congolezen die hier in Nederland leven.

De Stichting MAYUMBU is in august 2000 opgericht en heeft als doel deze jongeren te ondersteunen, die om vele verschillende redenen slachtoffer zijn geworden van de langdurige oorlog in de Democratische Republiek Congo. Het gaat dan met name om de straatkinderen en de dove, slechthorende alsook doofstomme kinderen. De Stichting MAYUMBU meent deze kinderen de hulp te kunnen bieden die nodig is, door hen na een gedegen opvang een beroepsopleiding naar keuze te laten volgen, zodat zij de kans krijgen een menswaardig bestaan op te bouwen. Dit zal uiteindelijk bijdragen tot de wederopbouw van hun samenleving. Het kind heeft de toekomst. De Stichting MAYUMBU biedt ook een speciaal programma voor de dove, slechthorende alsook doofstomme kinderen door hen de gelegenheid te bieden de gebarentaal eigen te maken.

 

Doelstelling en specifiek Doelstellingen 2019-2024

 1. Doelstelling

* De Stichting Mayumbu is opgericht vanuit de dringende behoefte om hulp te willen bieden aan jongeren in de Democratische Republiek Kongo aan een kant en aan de andere kant, het vergemakkelijken van de integratie aan Congolezen die hier in Nederland leven.

* Door het organiseren en meedoen aan evenementen waarbij de in Nederland levende Congolezen en Nederlanders elkaar kunnen ontmoeten, brengt de Stichting Mayumbu bovendien haar steentje bij, aan de integratie van Congolezen in de Nederlandse samenleving.

 1. Doelstellingen specifiek 2019-2024

Voor de jaren 2019 t/m2024 heeft de stichting ten doel:

 • Kongolezen stimuleren om goed in te burgeren.
 • Kongolezen ondersteunen naar werk en/of voor zichzelf te beginen.
 • De Nederlandse bevolking bewust maken over de situatie in Kongo in werkelekheid.
 • Jongeren in Kongo helpen om een vak te leren.
 • Jongeren de weg wijzen om te leren en hen voorbereiden voor de arbeidsmarkt.
 • Bedrijven en instellingen uit Nederland die naar Kongo willen, ondersteunen en leiden.
 • Deze bedrijven en instellingen stimuleren om te investeren in Kongo en daarmee, werk te creeren voor de jongeren onder onze hoede .
 • Fondsen werven.
 • Doorgaan met concreter projekten in Kongo..

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • Thema’s dagen organiseren voor Kongolesen en Nederlanders.
 • Gesprek voeren met Kongolesen i.v.m. taalcursusen en integraties thema’s.
 • Personen en instellingen te benaderen om financiele hulp onder andere donaties, schenking, legaat en giften.
 • Het organiseren en meedoen aan markt, en eventen waardoor er mogelijk meer inkomsten kunnen worden gegenereerd.
 • Het opstellen van een werkplan waarmee we zoveel mogelijk kapitaal bijeen willen brengen waarmee we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen.

 

Beloningsbeleid voor het bestuur,

Het bestuur van de Stichting Mayumbu bestaat uit 3 leden.

Voornaam

Achternaam

Functie

Datum in dienst

LIYANA

 

Eyumu

Voorzitter

05/07/2000

Takizala

 

Santima

Secretaris

05/07/2004

Bisaka

 

Nambeke

P.R.+ Pennigmeester

05/07/2000

Beloningsbeleid

De bestuursleden en alle vrijwilligers die ons helpen bij de activiteiten zijn onbezoldigd. Zij ontvangen geen beloning voor hun werk. Uw donatie gaat dus volledig naar het door u gekozen project.

 

Het beheer van het vermogen

Het vermogen van de stichting Mayumbu wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting.

Het vermogen wordt beheert via een ING bankrekening.

Een zeer beperkt deel van de inkomsten wordt besteed op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, jaarlijkse bijdrage aan de kamer van koophandel, secretariaatskosten, reisdeclaraties en andere onkostenvergoedingen aan vrijwilligers.

Een externe kascontrole vindt plaats door een daartoe aangezocht neutral persoon.

 

De ANBI status

Het bestuur is van mening dat stichting Mayumbu voor de samenleving hier in Nederland en de mensen in Kongo, van algemene nut is.

Stichting Mayumbu heeft de ANBI status.

Voor verdere details over ANBI verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Activiteiten

Door het organiseren en meedoen aan evenementen waarbij de in Nederland levende Congolezen en Nederlanders elkaar kunnen ontmoeten, brengt de Stichting Mayumbu bovendien haar steentje bij, aan de integratie van Congolezen in de Nederlandse samenleving. Tijdens deze activiteiten, doet stichting Mayumbu informatie verspreiden over de situatie in Kongo en aan fondsenwerving.

 

Jaarrekening/ Jaarverslag:

Jaarverslag 2012:

 Jaarverslag 2013:

http://mayumbu.geef.nl/doel/mayumbu/transparantie

jaarverslag 13.pdf
PDF – 605,5 KB 611 downloads
jaarverslag stichting Mayumbu 2014
PDF – 2,3 MB 684 downloads
Jaarverslag 2015 stg. Mayumbu
PDF – 1,4 MB 614 downloads
mayumbu nieuwsbrief 2017
PDF – 681,3 KB 630 downloads
jaarvrslag 2017
PDF – 2,2 MB 607 downloads